Gdje sa Vašom mobilnom kućicom?

Vašu mobilnu kućicu možete smjestiti zapravo bilo gdje; na svoju privatnu parcelu, ili u jedan od ponuđenih kampova iz našeg programa. Također, ako imate dogovorenu parcelu u nekom od kampova na Jadranu koji ste sami dogovorili, rado ćemo Vam isporučiti kućicu tamo. Mobilna kućica je u osnovi pokretnina, i ima broj šasije, no za postavljanje na privatnu parcelu, ukoliko nije građevinska, molimo da se konzultirate u lokalnom uredu za graditeljstvo, kako biste bili sigurni da nećete naići na komplikacije prilikom realizacije.

Mobilne kućice su objekti prvenstveno namijenjeni smještaju u kampovima i turističkim naseljima, gdje je onda sve zakonski regulirano.